Obchodní podmínky

Odpovědná za obsah knihy:
Susanne Reinerth
Friedhofsweg 17A
64743 Beerfelden
Německo

Překlad do českého jazyka a distribuce v ČR:
Mgr. Anna Skryjová
č.p. 271
679 14 Ostrov u Macochy
Česká republika

Tel.: +420 607 592 303
E-mail: anna@skryjova.cz
www.naturaldogfood.cz

IČ: 86877054
Nejsem plátcem DPH.
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Blansko

Objednávka a dodací lhůty zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání
s nákupním řádem www.naturaldogfood.cz.
Obvyklá doba dodání jsou 2 až 3 pracovní dny po doručení platby (v případě platby
převodem) resp. po doručení objednávky (v případě platby dobírkou).

Dopravné po ČR

Platba předem na účet: 30 Kč
Platba při dobírce: 100 Kč

Zasílám Českou poštou, po domluvě lze i jinak. Neúčtuji balné ani další náklady.
Knihu ráda dodám i do zahraničí, v případě zájmu mne prosím kontaktujte.

Platba a distribuce zboží:

Objednané zboží je možné uhradit těmito způsoby:

• platba předem na účet – platbu za zboží doporučuji uskutečnit převodem na účet,
jehož číslo Vám bude doručeno v potvrzovacím e-mailu. Zboží bude expedováno ihned
po obdržení platby. Převod na účet obvykle trvá maximálně 3 dny.

• platba na dobírku – zboží je odesláno poštou a peníze jsou inkasovány při předání.**************************************************************************************


Odstoupení od smlouvy - storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez
jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo e-mailem.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace:

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může
spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li
se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

Odešlete Vámi vracené zboží společně s Vaším vyjádřením na adresu uvedenou
v kontaktech, s následujícím textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení
uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet,
uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis."
Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude
vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na moji adresu,
nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním
dokladem o koupi.
Neposílejte zboží na dobírku, doporučuji Vám zboží pojistit.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží
zašlu složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních
dnů po fyzickém obdržení zboží.

Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být
prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové
odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním
či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat
kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo
spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce.

Za znehodnocení zboží není považováno běžné poškození původního obalu, které
vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde
k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé
zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci
bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno
na náklady odesílajícího zpět.

Reklamační řád

Zákazník je povinen si zásilku před převzetím řádně zkontrolovat, obal i obsah zásilky.
Pokud zákazník zjistí nějaké nesrovnalosti nebo poškození zboží, je povinen o tomto
neodkladně informovat prodávajícího na tel. čísle +420 607 592 303. Záruční doba
prodávaného zboží je ze zákona 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Reklamace musí obsahovat:
• přesné označení reklamovaného zboží
• důvod reklamace,popis závady
• termín nákupu
• zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit fakturu
• zboží musí být čisté, včetně původního příslušenství.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené
nesprávným používáním, běžným opotřebením, nesprávnou manipulací či skladováním.
V případě oprávněné reklamace, bude zboží vyměněno kus za kus, nebo bude vrácena
peněžní částka. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zákazníkovi
na jeho vlastní náklady, prodejce je oprávněn požadovat po zákazníkovi manipulační
poplatky spojené s neoprávněnou reklamací.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel elektronického obchodu www.naturaldogfood.cz poskytuje své služby plně
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuji a
zavazuji se k tomu, že osobní údaje, které mi poskytnete, budou použity pouze
k účelům souvisejícím s Vaší objednávkou, a že je neposkytnu žádné třetí osobě.
Kupující využíváním služeb tohoto obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních
údajů. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
Máte-li dotazy nebo připomínky k ochraně osobních dat, můžete
se na mne kdykoli obrátit.**************************************************************************************


Právní upozornění:

Výše uvedené údaje smějí být využity jen k navázání kontaktu v přímé souvislosti s
obsahem, technickými a právními záležitostmi týkajícími se této internetové stránky.
Není dovoleno používat výše uvedené údaje k reklamním účelům, ukládat je k takovým
účelům nebo je předávat třetím osobám. Každé porušení bude stíháno.

V případě potíží týkajících se konkurenčního nebo podobného práva Vás žádám, abyste
mě předem kontaktovali a zabránili tak zbytečným právním sporům a nákladům. V
případě oprávněných požadavků na změnu je samozřejmě v rámci přiměřené lhůty zohledním.
Požadavek na uhrazení advokátní upomínky bez předchozí domluvy bude odmítnut na
základě povinnosti poškozeného, učinit opatření k odvrácení nebo zmírnění škody.

Copyright:

Není-li uvedeno jinak, podléhají všechny stránky této internetové nabídky autorskému
právu (copyright). To platí především pro texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory,
videosoubory a animace včetně jejich uspořádání na stránkách.
Rozmnožování nebo používání těchto stránek (nebo jejich částí) v jiných elektronických
nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění (i v internetu) je povoleno jen na
základě předchozího souhlasu.
Dále platí, že obrázky, grafiky, textové i jiné soubory mohou zcela nebo částečně
podléhat autorskému právu třetích osob.
Všechny obchodní a ochranné značky, které jsou zmíněny v rámci této internetové
nabídky a mohou být chráněny třetími osobami, neomezeně podléhají ustanovení
platného práva a majetkového práva registrovaných majitelů. Z pouhé zmínky v
této internetové nabídce nelze vyvozovat, že ochranné značky nepodléhají právům
třetích osob.